ایران ژئو
_

ایران ژئو

ایران ژئو رویدادی حرفه ای برای به گردش درآوردن ایده بین ایده پرداز و خط تولید است.

این رویداد به منظور شکوفایی استعداد ها و استفاده از منابع ارزشمند انسانی در راستای بهینه سازی تولید و کسب و کار در چهار حوزه زیر به عمل آمده است :

01

سنجش از راه دور

سنجش از دور و هوش مصنوعی (پیش پردازش، پردازش، طبقه بندی و ...).
02

فتوگرامتری

استخراج اتوماتیک عوارض در عملیات تهیه نقشه. 

تولید مدل ارتفاعی رقومی با استفاده از تصاویر ماهواره ای بدون نقطه کنترل زمینی کاهش عملیات زمینی برای تولید نقشه و اطلاعات مکانی با استفاده از رونده ها فتوگرامتری.

03

تعیین موقعیت ناوبری

طراحی و ساخت ساعت اتمی

ارائه مدلی برای اولویت بندی دستیابی به فناوری های تعیین موقعیت.

04

ژئوفیزیک

گرانی سنجی هواپایه به منظور هدایت و کنترل دقیقتر رونده های هوایی شناسایی محل رویداد لرزه ای با استفاده از لرزنگاری و فروصوت.

درباره رویداد!
_

 درباره رویداد!

اولین رویداد مکانی ایران ژئو

  • مهلت ارسال طرح: 30 آذر 1401
  • افتتاح رویداد: 15 شهریور 1401
  • مکان برگزاری: دانشگاه اراک
  • اختتامیه رویداد: 19 بهمن ماه 1401
مقام معظم رهبری
_

 بیانات آیت الله سید علی خامنه ای

مرزهای دانش را بشکنید. اینکه من می‏گویم نهضت نرم‏افزاری، انتظار من از شما جوانها و اساتید این است. تولید علم کنید. به سراغ مرزهای دانش بروید. فکر کنید. کار کنید. با کار و تلاش می‏شود از مرزهایی که امروز دانش دارد، عبور کرد؛ در بعضی رشته‏ها زودتر و در بعضی رشته‏ها دیرتر. فناوری هم همین‏طور است. علم باید ناظر به فناوری باشد. فناوری هم مرحله‏ی بسیار مهم و بالایی است. در فناوری هم می‏توانیم پیش برویم؛ همچنان که رفتیم.

حامیان
_

همراهان و حامیان